הכפר לאכוניה מחולק למעשה לשני כפרים, אנו לאכוניה וקאטו לאכוניה. באזור בו שוכנים שני הכפרים הללו ומסביב להם ניתן למצוא טירות ומגדלים רבים בני מאות שנים ששרדו מתקופת הכיבוש העותמני. לא ידוע מתי מבנים אלו נבנו בדיוק, אך ישנה היסטוריה המתעדת את קיומו של הכפר כבר במאה ה-13....

Please reload